תיקון 76

השפעתו של תיקון 76 על מוכרי דירות בישראל

 לא מעט ישראלים שמכרו דירות בישראל היו שמחים לראות כיצד הם יכולים ליהנות ממצב שבו פטור ממס שבח חוסך להם כסף רב. זאת מאחר ומס זה נוצר ע"י המדינה כדי להתמודד עם רווח הון שצבר אדם ברגע שמכר מקרקעין. חשוב להדגיש כי המס מוחל גם על מי שמכר את מניותיו באיגוד מקרקעין, אך באופן טבעי רוב הציבור הישראלי אינו בעל מניות באיגוד כזה, ולכן ההתעניינות בפטור היא לרוב ע"י אנשים פרטיים שמכרו דירת מגורים. אנשים אלו צריכים להכיר גם את תיקון 76 שמציג השפעה רבה בכל הקשור למכירת הדירה ולרווח מכך.

 תיקון 76 יכול להיות בעל ערך רב למי שביצע את הפעולות של מכירת מקרקעין או מניות. זאת מאחר שמרגע שבו הוא חל על מבצעי עסקאות המקרקעין, מתחילת שנת 2014, הוא משנה את המצב שהכירו רבים לגבי מכירת דירה למגורים. במסגרת תיקון 76 ייראו מוכרי דירות בישראל כיצד נוצרים הבדלים שבעבר לא נוצרו ע"י רשות המיסים בישראל. מדובר בהבדלים שמשפיעים על הזכאות של אדם מסוים ליהנות מאותו פטור ממס שבח, כשבעבר הדבר נעשה בצורה כוללנית יותר וללא הבחנה בין סוגי תושבים שונים.

 כך ניתן לראות כיצד תיקון 76 מבחין בין מכירת דירה למגורים ע"י אדם שהינו תושב ישראל ובין מי שהינו תושב חוץ. התיקון אומר שבכל הקשור להענקה של פטור ממס שבח, הרי שהדבר יתבצע עפ"י הפטור שמצוין בסעיף 49 כשמדובר רק על תושב חוץ או תושב ישראל בהתאם להמצאת אישור מתאים. האישור צריך להתקבל מרשויות המס במדינת התושבות של מבקש הפטור, כדי שבעת מכירת דירה ניתן יהיה לדעת שאין למוכר דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב. ההשפעה באה לידי ביטוי, אם כן, גם בצורך להשיג ולהציג אישור כזה כדי ליהנות מקבלת פטור ממס שבח.